PRIVĀTUMA POLITIKA

Šajā Privātuma politikā ir izklāstīti veidi, kā pasākuma Consistency Race organizatori, ar ko šajā kontekstā saprot SIA Consistency Race, kas reģistrēts Latvijā ar vienoto reģistrācijas numuru 45403054129, adrese Madonas nov., Madona, Raiņa iela 34B -601, var izmantot jūsu personas datus.

Šajā Privātuma politikā:

  • “mēs”, “mums” vai “mūsu” ir (uzņēmuma nosaukums), ar kuru jūs mijiedarbojas, piemēram, apmeklējot vai piedaloties pasākumā vai izmantojot tīmekļa vietni;
  • “tīmekļa vietne” ir (uzņēmuma / pasākuma) tīmekļa vietne, kuru jūs apmeklējat vai ar caur kuru iesaistāties citās darbībās; un
  • “jūs” un “jūsu” nozīmē jūs, personu, kas mijiedarbojas ar mums, reģistrējoties mūsu pasākumam vai pakalpojumiem vai apmeklējot mūsu vietni.

Jums reģistrējoties mūsu pasākumam, abonējot mūsu pakalpojumus, apmeklējot mūsu vietni vai citādi sazinoties ar mums, mēs apstrādāsim jūsu personas datus saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Mēs esam datu kontrolētājs saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas (Regula (ES) 2016/279) un citu tiesību aktu, kas piemērojami jūsu personiskās informācijas apstrādei, mērķiem. Mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personisko informāciju apstrādā saskaņā ar šiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Šajā Privātuma politikā atsauces uz “personisko informāciju” ietver jebkuru informāciju, ko var izmantot, lai tieši vai netieši identificētu jūs, piemēram, jūsu vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numurus, pasta adresi, vecumu, dzimumu un identifikatorus, piemēram, jūsu IP adresi.

2. Mērķis

Šī Privātuma politika ir paredzēta, lai jūs informētu par•personiskās informācijas veidu, ko mēs varam apkopot, apmeklējot vietni vai izmantojot tiešu mijiedarbību ar mums;•kāpēc mēs apkopojam jūsu personisko informāciju,•kā mēs varētu izmantot jūsu personisko informāciju, •kad mēs varam atklāt jūsu personisko informāciju un•kā jūs varat pārvaldīt savu personisko informāciju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā konfidencialitātes politikā aprakstītās darbības attiecas tikai uz informāciju, ko mēs apkopojam mūsu tīmekļa vietnē vai jūsu tiešās mijiedarbības laikā ar mums.

3. Kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam un kādēļ?

Informācija, ko mēs apkopojam par jums:

Mēs apkoposim jebkādu informāciju, kas ietverta ssaziņā starp jums un mums, izmantojot kontaktu veidlapas tīmekļa vietnēs un e-pastu vai telefona zvanus. Pasākuma nolūkos mēs varam arī apkopot informāciju par jūsu atrašanās vietu un iesaistīšanos pasākumā.

Mēs apkopojam informāciju par jūsu apmeklējumu mūsu mājas lapā un to, kā jūs to izmantojat. Tas var ietvert jūsu IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, ierīces informāciju, pārlūkprogrammas tipu, atsauces avotu, apmeklējuma ilgumu, operētājsistēmu, lapu skatījumu skaitu, kuras lapas apskatījāt un līdzīgu informāciju. Šo informāciju mūsu vārdā var apkopot trešās puses tīmekļa vietnes analītisko pakalpojumu sniedzējs un / vai to var apkopot, izmantojot sīkfailus. Mēs arī izmantojam sīkfailus un pikseļus mūsu e-pastos, lai izsekotu to piegādes un atvēršanas rādītājus.

Informācija, ko saņemam no trešajām pusēm:

Mēs varam apkopot informāciju par jums no trešajām pusēm, ar kurām mēs sadarbojamies, lai sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus. Piemēram, mēs varam iesaistīt trešās personas, lai palīdzētu mums ar mūsu tiešsaistes notikumu reģistrācijas sistēmām vai maksājumu sistēmām, kā arī pasākuma mājas lapas darbību. Šīs puses apkopos informāciju tieši no jums mūsu vārdā.

Mēs arī varam saņemt informāciju par jums no trešajām personām, ja esat piekritis šādai trešajai pusei, ka tā izsniedz mums šādu informāciju.

4. Kādos gadījumos un kādiem datu saņēmējiem mēs atklājam Jūsu personas datus?

Atsevišķām trešajām pusēm, ar kurām mēs strādājam, ja nepieciešams, lai sniegtu jums pakalpojumus, kurus jūs pieprasāt no mums. Piemēram, reģistrējoties, lai apmeklētu mūsu organizēto pasākumu, mums var būt nepieciešams dalīties ar jūsu informāciju ar trešās puses apakšuzņēmējiem, pakalpojumu sniedzējiem vai citiem. Ja mēs izmantojam šādas trešās puses mēs noslēdzam līgumus, kas nodrošina, ka trešajai pusei ir pienākums nodrošināt vismaz tādu pašu datu aizsardzības līmeni kā (uzņēmuma nosaukums), un mēs veicam saprātīgus atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka darbuzņēmējs efektīvi apstrādā personas datus. saskaņā ar šo Privātuma politiku un mūsu iekšējām politikām, kas attiecas uz personas datu aizsardzību.

Jūsu datus mēs varam nodot apstrādei datu saņēmējiem, kuri palīdz mums sniegt Jums pakalpojumus. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Mūsu iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir pienākums nodrošināt Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

Jebkurai citai trešajai personai saskaņā ar jūsu piekrišanu, lai dalītos ar jūsu informāciju mārketinga nolūkos (šāda piekrišana tiks pieprasīta pirms mūsu datu kopīgošanas).

Dati var tikt nodoti arī kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai uzraudzības institūcijām, taču tikai atbildot uz to pieprasījumiem un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, normatīvo aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā.

5. Kādās teritorijās un jurisdikcijās mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai Eiropas Savienības un EEZ teritorijā. Dažos gadījumos jūsu informāciju var apstrādāt ārpus EEZ, piemēram, kad mēs iesaistām jums jūsu pieprasīto pakalpojumu sniegšanā tādas trešās puses, kas atrodas ārpus EEZ.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai Eiropas Savienības teritorijā. Mēs Jūsu datus varam nodot uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstis tikai, tad, jaJūs esat šeit skaidri piekritis savu personas datu nosūtīšanai, neskatoties uz to, ka šāda nosutīšana var radīt riskus Jūsu datu aizsardzībai, jo minētājās teritorijās nedarbojas Eiropas Savienības datu aizsardzības regulējums.

6. Kā mēs uzglabājam jūsu datus un cik ilgi mēs to saglabājam?

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām. Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama datu apstrādei noteikto mērķu sasniegšanai.

Mēs saglabāsim jūsu informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu jūs ar mums pieprasītajiem pakalpojumiem vai tik ilgi, kamēr jūs nebūsiet pieprasījuši pārtraukt datu uzglabāšanu. Saņemot šādu pieprasījumu, mēs jūsu datus dzēsīsim, ja vien mums nav pienākuma to saglabāt ilgāk (piemēram, nodokļu uzskaites mērķiem).

7. Jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem?

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā brīdī, kā arī tiesības pieprasīt Sabiedrībai piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu, dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, tiesības iebilst pret datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Ja Jūs uzskatāt, ka Sabiedrība apstrādā Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzībasnormatīvo aktu prasības, mēs aicinām Jūs vērsties pie Sabiedrības. Tomēr, ja Jūsuprāt, Sabiedrība neveic nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

8.Kādos veidos Jūs varat sazināties ar mums?

Mūsu rekvizīti:

SIA Consistency Race, reģistrācijas Nr.:45403054129,
Madonas nov. Madona, Raiņa iela 34B-601

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
ride@consistencyrace.com

Vēstuli adresējiet:SIA Consistency RaceDatu aizsardzības speciālistam.

Get in touch

+371 27722002
ride@consistencyrace.com

Our company details

SIA Consistency Race

45403054129

Madonas nov. Madona,

Raiņa iela 34B-601